Finanzen-99 - Tipps & Infos  
 


Aktien & Fonts
Aktien
Aktienfonds
Optionsscheine
Versicherungen
Haftpflichtversicherung
Kapitallebensversicherung
KFZ-Versicherung
Lebensversicherungen
Englische LV
Rentenversicherung
Rentenversicherung
Private Rentenvers.
Riester-Rente
Rürup-Rente
Finanz-Links
Aktientipps
Anlagetipps
Preisvergleiche
Kredite
Finanzierungen
Kredite ohne Schufa
Privatkredit
KFZ-Leasing
Verbraucherkredite
Sonstiges
Glossar
Geldanlagen
Preisrechner

HAYAT SIGORTALARI  
  Fon yatırımlı hayat sigortaları daha yüksek getiri imkanları sağlar, zira ödenen pirimler, borsada fiyat artışları yoluyla daha yüksek kazanç sağlama fırsatları olan açık yatırım fonlarına yatırılırlar. Bunun yanısıra, borsa fiyatlarında düşme de söz konusu olduğundan, zarar riski de mevcuttur. Kapital hayat sigortalarında olduğu gibi bir asgari faizlendirme bu tür yatırımda yoktur. Riski tasarruf sahibinin zihniyetine uydurabilmek için, üç değişik, serbest seçilebilir risk sınıfları kurulmuştur. Bunlar, sabit faizli menkul kıymet fonları ile spekülatif hisse senedi fonlarının değişik oranlarda yer aldıkları, güvenceye dönük, gelişime dönük ve fırsatlara dönük yatırım türleri olarak tanımlanırlar.

Tüm hayat sigortalarında yaşam kaybı riski teminatı mevcut olduğu için, sigorta dilekçelerinde bir yığın sağlık soruları yer alır. Tasarruf sahibi ne kadar sağlıklı yaşıyorsa, kararlaştırılan sigorta meblağı için ödeyeceği prim de o derece düşük olur (örneğin sigara kullananlar daha yüksek prim öder).

İşsizlik, maddi sorunlar veya benzeri sebeplerden dolayı sigortasını değiştirmek veya fesh etmek isteyenler, sigorta şirketinde çoğu zaman büyük zorluklarla karşılaşırlar. Sigorta şirketlerinin büyük bir bölümü gerçi müşterilerine değişik ürünler sunarlar, fakat küçük harflerle yazılmış, fesih imkanlarının açıklanmasının da yer aldığı sigorta şartları genelde okunmamıştır. Halbuki sigortanın hangi şartlar altında fesh edilebileceği işte asıl burada belirtilmektedir. Fesih süreleri şirketten şirkete farklılık gösterir. Fazla sigortaya gerek yoktur. Ev ve araba için yasal sorumluluk sigortasının yanısıra bir kaza sigortası ve imkan dahilinde kombine edilmiş bir hayat sigortası çoğu zaman yeterlidir. Birçokları neyi ve nasıl sigorta ettireceklerini bilmedikleri için, çok fazla sigorta yaptırmışlardır. Kısa bir süre öncesine kadar, sigorta acentaları her türlü sigorta türüne inandırabilirlerken, artık bu durumlar mümkün değildir. Sigorta acentaları, iyi ve teferruatlı danışma verdiklerini kanıtlamak zorundadırlar. Bu durum hem sigortalıya, hem de sigorta acentasına, anlaşmalara uyma imkanını tanır. Buna rağmen, sigortayı belirli süreler içinde fesh etmek yine de mümkündür. Sigortalı ilk 14 gün içindeki itiraz hakkı vasıtasiyle cayma hakkını kullanabilir ve sigortayı fesh edebilir. Eğer sigorta uzun zamandır yürümekte ise, sigortalının sigortadan birkaç yoldan çıkma imkanı vardır. Yasal sorumluluk sigortaları ve hukuki korunma sigortaları genelde bir yıl sürelidirler ve sürenin sona ermesine altı hafta kala fesh edilebilirler. Araba sigortalarında da süre sonuna altı hafta kala fesih imkanı geçerlidir. Hayat sigortalarında ve emeklilik sigortalarında ise fesih daha zor olup, çoğu zaman maddi kayıplara yol açar. Sigortasını ödeyemeyecek duruma düşenler, önce prim muafiyeti yolunu seçmenin uygun olup olmayacağını düşünmelidirler. Sigorta türüne göre, prim muafiyeti uzun süreler için kararlaştırılabilir. Bundan sonra da fesih söz konusu olursa, sigortanın geri alım değeri hesaplanır ve ödenmiş primlerin bir kısmı sigortalıya geri verilir. Sigortasını fesh etmek isteyen kimse, önce küçük harflerle yazılmış sigorta şartlarını okumalı ve ondan sonra sigortayı fesih edip etmeyeceğini düşünmelidir. Sigorta acentası ile bir görüşme mutlaka yapılmalıdır, zira bu sayede fesih halinde büyük kayıplar engellenebilir.

Hayat sigortalarının bu her üç şekli de yaşam kaybı riski teminatı ile uzun süre ve düzenli tasarruf yoluyla servet birikimini biraraya getirir. Tasarruf sahibinin düzenli olarak, genelde aylık ödediği sigorta primleri sigorta şirketi tarafından yatırılır, bu sayede zamanla yüklü bir mevduat oluşur. Bu mevduat sigortalı hayatta kaldığı hallerde, sigortalıya aylık maaş olarak veya bir defada ödeme olarak verilir. Böylece her üç sigorta şekli de, risk teminatının yanısıra, bilhassa ilave emeklilik sigortası görevini yerine getirir. Ancak burada gözönünde tutulması gereken husus, hayat kaybı teminatı dolayısiyle, örneğin risk teminatı olmayan bir emeklilik sigortası ile karşılaştırıldığında, getirinin daha düşük olmasıdır.

Kapital hayat sigortası, parayı emin yatırm türlerine yatırmakla kalmayıp, tasarruf sahibine bir asgari faiz garantisi verdiği ve böylece süre sonunda asgari hangi meblağ toplanacağını belirlediği için, en emin sigorta türüdür.

Hayat sigortalarının bir bölümü risiko hayat sigortasıdır. Bu sigorta yalnız yaşam kaybı riskini teminat altına alır. Mukavelede tanımlanmış belirli bir yaşa kadar aylık sigorta primi ödenir. Bu tesbit edilmiş süre içinde yaşam kaybı durumunda menfaatdara yine sabit bir miktar olan yaşam kaybı meblağı ödenir. Sigortalı sigorta süresi içinde vefat etmez ise, sigortalıya herhangi bir ödeme yapılmaz.

Hayat sigortalarının diğer bir bölümü ise, yaşam kaybı riski teminatının yanısıra hayatta kalma durumunu da gözönüne alarak değişik türlerde bir servet birikimi oluştururlar. Böylece sigortalı sigorta süresi sonunda hayatta kaldığında ödemiş olduğu primlerden çıkar sağlar. Kapital hayat sigortası, fon yatırımlı hayat sigortası ve İngiliz hayat sigortası bu tür sigortalar bölümüne girer.

Ingiliz hayat sigortası, fon yatırımlı hayat sigortasına benzer, ancak genelde çok daha yüksek, uzun yıllardır iki haneli rakamlara ulaşmakta olan bir getiri sağlar. Bunun sebebi, İngiltere’de yasalara göre % 100 oranda hisse senetlerine yatırımın müsaadeli olmasıdır. Ayrıca İngiliz hayat sigortası vergi açısından kapital hayat sigortası gibi işlem görür, böylece fon yatırımlı hayat sigortasının aksine primler vergiden düşürülebilir ve yüksek bir getiri ile birlikte diğer bir avantajdan da yarar sağlanır.